« Back to Glossary Index

ESG Kriterleri

ESG: E (Environment (Çevre)) + S (Social (Sosyal)) + G (Governance (Yönetim))

ESG kriterleri, yatırımcıların sahip oldukları finansal kaynakları sürdürülebilir doğru yatırımlarda kullanabilmesi için geliştirilen bir çerçeve. ESG izleme kriterleri sayesinde şirketlerin; çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları belirlenebilir ve karşılaştırılabilir.

E (ENVIRONMENT (ÇEVRE)): Şirketlerin çevre ile ilgili oluşabilecek risklerdeki payını ölçmek ve bu riskleri yönetmedeki becerisini anlamak için kriterlerdir. Karbon ayak izi, enerji verimliliği, atık yönetimi, suyun korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması genellikle çevre başlığı altında değerlendirilir.

S (SOCIAL (SOSYAL)): Şirketlerin içinde bulundukları toplum ile çalışan ilişkileri, yerel sorumluluklar, cinsiyet eşitliği gibi başlıklarda çeşitli etkileşimlerini değerlendirmek için kullanılan kriterlerdir.

G (GOVERNANCE (YÖNETİM)): Kurumsal yönetim olarak ta ifade edilen bu başlık altında şirketlerin iç işleyişindeki performansını değerlendirmek için kullanılan kriterlerdir. Yönetici tazminatı, iş etiği, muhasebe, yönetim kurulu ile hissedarlar arasındaki ilişkiler vb. yönetim kriterleri başlığı altında değerlendirilir.

ESG Kriterleri
ESG Kriterleri
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022