« Back to Glossary Index

Gömülü Emisyonlar (Embedded Emission)

Kısaca, bir ürünü veya hizmeti piyasaya sürünceye kadar meydana gelen sera gazı emisyonlarının toplamı olarak ifade edilebilir. Hizmete girmeden önceki süreci dikkate alarak binalar için başlıca gömülü emisyon kaynakları;

✔ Hammaddelerin doğadan çıkarılması (demir, çelik vb. için)

✔ Hammaddelerin kullanılarak çimento gibi inşaat malzemelerinin üretilmesi

✔ Malzemelerin taşınması

✔ İnşaat çalışmaları sürecinde meydana gelen emisyonlar

Göümülü Emisyonlar
Göümülü Emisyonlar
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022