« Back to Glossary Index

İkiz Dönüşüm (Twin Transition)

Avrupa Yeşil Anlaşması hedeflerinin kalbinde yer alan ikiz dönüşüm, toplumun bir bütün olarak yeşil dönüşümünü gerçekleştirerek daha sürdürülebilir süreçlere geçmesine yardımcı olmak için yeni dijital çözümlerin üretilmesini ifade etmek için geliştirilen bir kavram. Diğer bir deyişle ikiz dönüşüm; yeşil ve dijital dönüşümü kapsar.

İkiz Dönüşüm
İkiz Dönüşüm
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022