« Back to Glossary Index

İklim Adaleti (Climate Justice)

İklim değişikliğine sadece çevresel bir sorun olarak değil aynı zamanda ciddi bir etik ve politik sorun olarak bir anlayış için kullanılan terim. Bu bağlamda iklim adaleti aşağıdaki konu/alanlara odaklanır:

✔ Çevre adaleti

✔ Sosyal adalet

✔ Eşitlik

✔ İnsan hakları

✔ Tarihsel emisyon sorumlulukları

« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022