« Back to Glossary Index

İklim Hafifletme (Climate Mitigation)

Gerçekleştirilen sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak. Küresel ölçekte yaygınlaştırılması gereken iklim hafifletme faaliyetlerine verilebilecek örnekler;

✔ Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanımı

✔ Ürünlerde, binalarda vb. enerji verimliliğinin artırılması

✔ Sürdürülebilir ulaşım yöntemlerinin güçlendirilmesi

✔ Fosil yakıtlara yönelik vergilerin veya ücretlerin getirilmesi

✔ Karbon yutaklarının güçlendirilmesi

İklim Hafifletme-Uyum
İklim Hafifletme-Uyum
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022