« Back to Glossary Index

İklim Uyum (Climate Adaptation)

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tahmin ederek oluşabilecek zararların etkilerini azaltma adına gerekli tedbirlerin alınması. Genellikle yerel ölçekte yapılan iklim uyum faaliyetlerine verilebilecek örnekler;

✔ Değişen iklim şartlarına uyumlu ürünlerin yetiştirilmesi

✔ Daha dayanıklı binalar ve altyapıların inşası

✔ Doğal afetlere karşı erken ihbar sistemlerinin geliştirilmesi

✔ Arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili kabiliyetlerin artırılması

✔ Deniz seviyesinin yükselmesi ihtimaline karşı duvarların inşası veya bu bölgelerden topluca çekilme

✔ Atık materyal ve su yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi

İklim Hafifletme-Uyum
İklim Hafifletme-Uyum
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022