« Back to Glossary Index

Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting)

Karbon dengelemesi, bir işletme tarafından sebep olunan sera gazı emisyonlarının, başka yerde oluşan sera gazlarını önleyecek veya mevcut sera gazlarının emilimini sağlayacak projelerin desteklenmesi suretiyle sıfırlanmasıdır. Bireyler veya organizasyonların karbon ayak izlerini karbon kredisi satın alarak azaltmasına denir. Sebep oldukları emisyon miktarı kadar karbon kredisine sahip organizasyonlar karbon nötr olarak tanımlanır. Karbon kredilerinden elde edilen gelirler çevre dostu projeleri finansal olarak desteklemek için kullanılır.

Karbon Dengeleme
Karbon Dengeleme
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022