« Back to Glossary Index

Karbon Ücretlendirmesi (Carbon Pricing)

Küresel ısınmayı önlemek için karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik geliştirilen ekonomik bir araçtır. Sistem, karbondioksit emisyonlarından kaynaklanan negatif dışsallıklar veya sebep olduğu toplumsal zararlar için bir ücret koyar. Karbon ücretlendirme; vergi, emisyon ticareti veya sınırla & ticareti yap formatında uygulanabilir.

Karbon Ücretlendirmesi
Karbon Ücretlendirmesi
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022