« Back to Glossary Index

Kurumsal Sürdürülebilirlik (Corporate Sustainability)

Şirketlerin iş stratejilerine uzun dönemli ve sürdürülebilir değerlerin dahil edilmesi olarak tanımlanabilir. Kurumsal sürdürülebilirliğin üç temel saç ayağı:

✔ Çevresel (environmental)

✔ Sosyal (social)

✔ Yönetim (governance)

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri sadece kaynakların verimli kullanılmasına odaklanmaz. İş süreçlerine dahil olan tüm paydaşların saygılı ve adil bir şekilde muamele görmesi kurumsal sürdürülebilirliğin önem verdiği diğer temel konular arasında.

Kurumsal Sürdürülebilirlik
Kurumsal Sürdürülebilirlik
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022