« Back to Glossary Index

Negatif Dışsallık (Negative Externalities)

Üretim veya tüketim esnasında oluşan ve her hangi bir tazminat ödenmeksizin üçüncü tarafların zararına yol açan durumları ifade eder.

Farklı Dışsallıklar
Farklı Dışsallıklar
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022