« Back to Glossary Index

Paris İklim Anlaşması, 2015 yılında kabul edilen ve 2016’da yürürlüğe giren küresel bir anlaşmadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne dayanarak, Kyoto Protokolü’nün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Anlaşmanın temel hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışını 2°C’nin altında, mümkünse 1.5°C seviyesinde tutmaktır.

Paris İklim Anlaşması, tüm ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları (NDC) ile azaltım eylemine katılmasını öngören yenilikçi bir yaklaşım benimser. Anlaşma, taraf ülkelerin kendi belirlediği bağlayıcı olmayan gönüllü hedeflerden oluşan ulusal katkıları esas alarak, “vaat ve izleme” (pledge-and-review) olarak adlandırılan bir işbirliği çerçevesi sunar. Bu çerçeve, azaltım ve finansman gibi öze ilişkin ödevlerin düzenlenmesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan ayrımla farklılaşmayı hedeflemektedir.

Türkiye, 2021 yılında Paris Anlaşması’nı onaylayarak taraf olmuştur. Türkiye’nin katılımı, finans ve teknoloji desteklerine erişim taleplerinin karşılanması ve 2053 yılında net sıfır emisyon hedefinin açıklanmasıyla birlikte gerçekleşmiştir.

Paris İklim Anlaşması
Paris İklim Anlaşması
« Sözlüğe Dön
Last modified: 3 Mayıs 2023