« Back to Glossary Index

Sürdürülebilir Finans (Sustainable Finance)

Sosyal ve çevresel faktörlerin banka ve finans kuruluşlarının faaliyetlerine entegre edilerek sosyal ve çevresel risklerin daha iyi yönetilmesi ve bu alanlarda ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi (International Finance Cooperation)

Sürdürülebilir finans ile risklerin belirlenmesinde şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlar etkili. Atık oluşumu ve hammadde kullanımına neden olmayan kuruluşlar için basit tarama araçları (screening tool) yeterliyken, madencilik sahasında faaliyet gösteren şirketler için daha katı standartlar uygulanıyor.

Sürdürülebilir Finans
Sürdürülebilir Finans
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022