« Back to Glossary Index

Yeşil Finans (Green Finance)

Daha iyi bir çevresel sonuçlara ulaşacak şekilde herhangi bir ürün veya hizmete yönelik yapılandırılmış finansal faaliyetlerdir. Yeşil projelerin yaygınlaşmasını teşvik etmek veya genel anlamda ekonomik faaliyetlerin iklim üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kullanılan krediler ve borç mekanizmaları yeşil finans kapsamında girer.

Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan “Yeşil ve Sürdürülebilir Finans” dokümanında, yeşil finansın sadece iklim hafifletme (climate mitigation) ve iklim uyum (climate adaptation) gibi çevresel faktörlere odaklandığı ifade edilirken, sürdürülebilir finansın bunlar ile birlikte ESG kriterlerini de içerdiği ifade ediliyor. Bu açıdan sürdürülebilir finans terimi, yeşil finansı kapsıyor.

Yeşil Finans
Yeşil Finans
« Sözlüğe Dön
Last modified: 29 Ekim 2022