Analizler

Avrupa Birliği KOBİ’lerini Korumak için Bir Paket Açıkladı

Avrupa Komisyonu 19 Eylül 2022’de, “Ortak Pazarı (Single Market)”, Ukrayna’da yaşanan savaş ile birlikte derinleşen enerji krizine karşı korumak için “Ortak Pazar Acil Enstrumanı (Single Market Emergency Instrument (SMEI))” planını açıkladı. Düzenlemenin amacı, gelecekte yaşanması muhtemel acil durumlara...

Read More