ESG

Alman Tedarik Zinciri Yasası Türk Şirketleri İçin Ne Anlama Geliyor?

“Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (LkSG)” (indirme linki) ya da yaygın adıyla Alman Tedarik Zinciri Yasası, 01 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. Yasa halihazırda, 3.000’den fazla çalışanı olan yaklaşık 1000 Alman firmasını sektör ayrımı olmaksızın kapsamı...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasında Önemlilik Değerlendirilmesinin Yeri ve Dikkat Edilmesi Gereken Pratik Hususlar

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasında AB’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifleri (CSDDD) ile birlikte çok daha kapsayıcı yeni bir döneme giriliyor. Yeni dönemde hem AB içinde ve hem AB dışında  çok sayıda şirket kapsama...

Read More

ESG

Üniversitelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik

Doğada bulunan kaynaklara yönelik talep her geçen gün artıyor ve söz konusu kaynaklar oldukça sınırlı. Bu durum, kaynakların ekonomi, toplum ve çevre göz önünde bulundurularak kullanılmasını ve kalıcılığını sağlayacak bir yönetimi zorunlu kılıyor. Üniversiteler de bulundukları kentlerde çevreye yük olacak...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik ile Firmanızda Nasıl Değer Yaratırsınız?

‘Kurumsal Sürdürülebilirlik’ kavramı bugün artık iş yaşamında  stratejik bir yönetim ve yatırım aracı görevi görüyor. Firmalara ek maliyetler, müşteri talepleri, toplumsal baskı vb. gibi fazladan yükümlülükler getirse de, bu yükümlülüklerin yanında finansal kaynaklara erişim, kurumsal itibar,...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda Önemli Bir Köşe Taşı: Net-Sıfır Endüstri Yasası 

Paris İklim Anlaşması sonrasında, dünyada gerçekleşen emisyonun yaklaşık %91’inden sorumlu olan 140’tan fazla ülke net-sıfır noktasına erişeceği taahhüdünde bulundu. Tıpkı sanayi devrimi gibi yeni bir ekonomik modele geçişin habercisi olan bu durum, aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltacak olan...

Read More

Dijital Dönüşüm

ChatGPT Gezegeni Kurtarabilir mi?

Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) profesörlerinden  James M. Sallee, yapay zekanın insanoğlunun iklim değişikliğiyle başa çıkma çabalarıyla nasıl etkileşime gireceğine dair  bakış açısı sunan bir yazı kaleme aldı. Yazar makalesinde şu soruyu soruyor: Yapay zeka insanlığın emisyonları azaltmasına ve iklim...

Read More