ESG

Döngüsel Ekonomi ve Sorumlu Yatırımcılık

Son yıllarda popülerliği artan bir kavram olan “döngüsel ekonomi”; iklim değişikliği, biyoçeşitlilikte yaşanan kayıplar, atık ve kirlilik gibi küresel sorunlar ile başa çıkmayı amaçlayan bir üretim modelidir. Döngüsel ekonomi modelinde dizayn aşamasından itibaren geçerli olan üç temel prensip şunlardır;...

Read More

ESG

ESG Kriterlerinin Yönetim Politikalarına Entegrasyonu – Riskler ve Güçlükler

ESG kriterleri, risk yönetimleri ve yatırım stratejilerinin doğal bir parçası haline gelmeye başladı. ESG kriterlerini dikkate alan işletmelerin verimliliği arttığı ve tüketicilerin taleplerini dikkate aldığı için değer üretme kapasitesi artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre ESG kriterlerine uyumlu faaliyetlerini...

Read More