Analizler

İKLİM ADALETİ VE KÜRESEL RİSKLER-2: Dayanıklı Toplum Yaratmak

İstihdam Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2024 istihdam eğilimleri raporuna göre; küresel işsizlik oranının 2023’teki %5,1 seviyesinden %5,2’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Raporda, çalışan yoksulluğunun da yükselmeye devam edeceği ve günlük 2,15 dolar ya da daha azıyla geçinen çalışan...

Read More