ESG

İlk zorunlu kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi: Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren şirketler için (belirli kriterlere sahip üçüncü ülke şirketleri dâhil), kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını 2024 yılından itibaren zorunlu hale getiren “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi” kapsamında kullanılacak olan Avrupa...

Read More

ESG

Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlk Adım: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD), hem kapsadığı şirket sayısı, hem de raporlanacak bilgilerin içeriği açısından oldukça dikkat çekici. CSRD ile gelen raporlama zorunluluğu sadece bu direktife tabi olacak şirketleri değil, aynı zamanda bu şirketlerin...

Read More

Dijital Dönüşüm

Döngüsel ekonominin yeni kimlik kartı: Dijital Ürün Pasaportu

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli düzenlemeleri arasında yer alan Sürdürülebilir Ürünler için Ekodizayn Düzenlemesi (Eco-design for Sustainable Product Regulation (ESPR))’nin amacı ürünlerin negatif yaşam döngüsü etkilerini azaltmak ve iç piyasadaki fonksiyonelliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. ESPR...

Read More

ESG

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İle İlgili Güncel Gelişmeler

Karbon yoğun endüstrilerin Avrupa Birliği dışına taşınarak karbon sızıntısına neden olmasının engellenmesi ve Avrupa Birliği’nde Emisyon Ticaret Sistemi’ne tabi sektörlerin rekabet güçlerinin korunması için getirilen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın geçiş dönemi kuralları 1 Ekim 2023-31...

Read More

ESG

Gönüllü Karbon Piyasaları ve Karbon Dengeleme

Gönüllü karbon piyasaları, organizasyonların çeşitli nedenlerle emisyon azaltım yükümlülüklerini yerine getirmek için karbon kredisi satın alabilecekleri piyasalar olarak tanımlanıyor. Net-sıfır ekonomilere geçiş sürecinde şirketlerin emisyon azaltım çabalarına rağmen kalan emisyonlarını gidermeleri için...

Read More

ESG

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standardları Kurulu’nun S1 Standartları Hakkında Genel Değerlendirme

Haziran 2023’te Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board (ISSB)) sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili ilk iki standart setini yayımladı. “IFRS S1-Sürdürülebilirlik ile İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ve “IFRS...

Read More

Analizler

AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)’nde 2022 Trendleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

AB ETS’de yer alan sabit tesislerden kaynaklanan emisyonlar 2005-2021 yılları arasında  %36 oranında azaldı. Tesislerde kullanılan yakıt kaynaklarındaki değişiklikler bu azalmanın başlıca nedeni gibi görünüyor. Endüstriyel üretim süreçlerinde kömür ve linyit yakıtlarının kullanımının azaltılması ve...

Read More

ESG

AB Taksonomi Tüzüğü‘ne Uyum Sağlamanın Önemi

Avrupa Komisyonu’na göre Taksonomi Tüzüğü (Tüzük) AB sürdürülebilir finans çalışmalarının temel taşını oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir finans çalışmalarının bu denli önem kazanması ise hiç de tesadüf değil. İmkânsız hamster (The impossible hamster and economic growth)...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kampüs Ne Demek?

Sürdürülebilir kampüs ve sürdürülebilir üniversite kavramları; kendi kendine yetebilen, çevresel, sosyal ve sosyo-ekonomik açıdan meydana gelen olumsuzlukları en aza indirmeye çalışan ve toplum için sürdürülebilir yaşam konusunda önderlik eden yükseköğretim kurumlarını ifade eder. Bu kavramları belirtmek için...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Dünyadan Örneklerle Yeşil Üniversite Girişimleri

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan...

Read More