ESG

Türkiye’de şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik prensiplerine uyum sürecinde karşılaştığı güçlükler

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramı bugün artık dünyada ve Türkiye’de sanayi kuruluşlarının, küçük ya da büyük, her ölçekte şirketin büyüme stratejilerinde, yıllık bütçe planlamalarında ve operasyonel uygulamalarında önemli bir yer tutuyor. Türkiye’de şirketlerin kurumsal...

Read More

ESG

Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)) raporlamalarında önemlilik değerlendirmesi (materiality assessment) nasıl yapılır?

Sürdürülebilirlik raporlamalarında,bir  organizasyonun çevre, ekonomi ve insanlar üzerinde en ciddi etkilerini kapsayan konu başlıklarını ‘önemli konular’ (material topics) olarak adlandırıyoruz.  Çifte önemlilik (double materiality) prensibinin esas alındığı GRI raporlamasında ise bir taraftan çevresel...

Read More

ESG

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi Türkiye’deki Şirketler İçin Ne Anlama Geliyor?

AB Komisyonu Türkiye’den AB’ye ihracat yapan sayısız işletmeyi de yakından ilgilendiren Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)) taslağını onayladı ve AB Konseyi de taslak hakkında görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan görüşlere göre...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat’la uyumlu Yeni Sanayi Stratejisi

Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB için yeni büyüme stratejisi olarak kabul ediliyor. AB bu mutabakatla kendisini, 2050’ye kadar net sera gazı emisyonu olmayan, modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, daha adil ve daha müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu nedenle AB, sanayi stratejisinin temellerini,...

Read More