ESG

Sürdürülebilirlik Raporlamalarında Değer Zinciri Analizi

Sürdürülebilirlik Raporlamalarında Değer Zinciri Analizi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi Madde 19(a)(3) ve 29(a)(3), raporlanan bilgilerin bir kuruluşun kendi faaliyetleri ile yukarı ve aşağı yönlü değer zinciri (VC), ürün ve hizmetleri, iş ilişkileri ve tedarik zincirini kapsamasını zorunlu...

Read More

ESG

Çifte Önemlilik Analizi (Double Materiality Analysis)

Çifte Önemlilik Analizi (Double Materiality Analysis) Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS)’na göre yapılacak sürdürülebilirlik raporlamaları, çevresel, sosyal ve yönetişim konularında şirketi etkileyebilecek önemli olan tüm etkiler, riskler ve fırsatlar (impact, risk and opportunity (IRO))...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) Raporuna Nasıl Uyum Sağlanır?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) Raporuna Nasıl Uyum Sağlanır? Sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri içerisinde en kapsamlı veri setine sahip olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’ne uyum sağlamak şirketler için oldukça güç bir görev. Avrupa Birliği’nde yaklaşık...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Bugünün ve geleceğin enerji sistemleri

Enerji sistemleri hem dijitalleşme hem de iklim koruma politikası etkisinde yönlendirilen muazzam bir değişim altında. Kısaca 4D olarak nitelenen geleceğin enerji sisteminin dekarbonize edilmesi (karbondan arındırılması), dijitalleştirilmesi, dağıtılması ve dolayısıyla demokratikleştirilmesi hedefleniyor. Bu yazıda,...

Read More

ESG

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin artan önemi

Son yıllarda sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun faaliyet yürüten tedarikçiler ile çalışma eğiliminde artış görülüyor. Çok uluslu şirketlerin ilk derece tedarikçilerinden ESG kriterlerine uymalarını beklemeleri ve bu beklentilerinin tedarik zincirlerinde yer alan diğer işletmelere...

Read More