Gizlilik Politikası​

Yeşil Büyüme Eğitim, Danışmanlık ve Organizasyon Ltd. verilerin gizliliğine ve güvenliğine değer veren bir kurumdur. Web sitesi gizlilik yaklaşımı, kurumsal web sitesi olan yesilbuyume.org adresi ziyaret edildiğinde verilen veya Yeşil Büyüme tarafından toplanan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla benimsenen temel kuralları açıklar.

Ziyaretçiler, Yeşil Büyüme web sitesi sayfalarını kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alabilir ve sunulan raporları güvenle okuyabilir.

Yeşil Büyüme, ziyaretçilerine ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda yasal bir yükümlülük altında bulunmakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Yeşil Büyüme tüm çalışanlarının gizlilik, güvenlik ve kişisel verilerin korunması başlıklarında gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için detaylı kurumsal politikaları uygulamaya alır.

Web sitesi üzerinde yürütülen her türlü uygulama ve süreçte ziyaretçi bilgilerinin korunması hususu Yeşil Büyüme tarafından en yüksek derecede önem gösterilerek takip edilir.

Ziyaretçilere ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması Yeşil Büyüme gizlilik yaklaşımını ana hatlarıyla özetler.

Ziyaretçilerin kişisel verilerini korumak amacıyla Yeşil Büyüme, sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri alır. Yeşil Büyüme, web sitesiyle ilgili destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışabilir. Bu durumda hizmet veren firmaların Yeşil Büyüme gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları Yeşil Büyüme tarafından sağlanır.
Yeşil Büyüme gizlilik yaklaşımında paylaşılan taahhütler sadece kurumsal web sitesi (www.yesilbuyume.org) ziyaretlerini kapsar.

Yasal mevzuat gereği Yeşil Büyüme web sitesinde ziyaretçilerin gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde güvenli bir ortamda saklanır. Bu işlem ve kayıtlar, yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde veri sahibine bilgi verilmeksizin sunulur. Bahse konu işlem ve kayıtlar hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmaz.

Yeşil Büyüme’nin web sitesi üzerinden topladığı kullanıcı verileri, sadece şirketin hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu veriler, hiçbir koşulda üçüncü kişilere veya kuruluşlara satılmaz, kiralanmaz veya başka bir şekilde aktarılmaz.

Yeşil Büyüme, gizlilik politikasının güncel ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için düzenli olarak denetimler ve kontroller gerçekleştirir. Bu kapsamda, herhangi bir aksaklık veya ihlal tespit edildiğinde derhal gerekli önlemler alınır ve durum düzeltilir.

Sonuç olarak, Yeşil Büyüme, kullanıcı ve ziyaretçi verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli olarak çalışır ve gelişen teknoloji ve yöntemlere uyum sağlar. Bu sayede, kullanıcı ve ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin güvenliği ve gizliliği en üst düzeyde korunur.