Sektörel Sürdürülebilirlik

Elektronik, tekstil, inşaat, kimya vb. her bir sektörün dinamikleri ve paydaşları farklı. Bu nedenle farklı sektörlere yönelik dünyadaki yasal ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek her bir sektöre özel sürdürülebilirlik reçeteleri hazırlanmalı.

Sürdürülebilirlik konusu özellikle yüksek etkili ürünlere sahip sektörleri yakından ilgilendiriyor. Yoğun materyal kullanan sektörlerin, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında getirilen düzenlemelerden birinci derecede etkilenmesi bekleniyor. Gelişmiş ülkelerde iklim değişikliği konusunda tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen “Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi”, sektörleri daha sürdürülebilir iş yöntemleri ve üretim modellerine geçmeye zorluyor.  

Bilim Tabanlı Hedefler İnisiyatifi

Paris İklim Anlaşması ile birlikte pek çok ülkenin net-sıfır hedefine ulaşma konusunda taahhütte bulunması ve dünya genelinde karbon rejimlerinin giderek güçlenmesi, sektörlerin dekarbonizasyon konusunda çabalarını hızlandırdı. Bu konuda kayda değer rehberlik faaliyetlerinde bulunan Bilimsel Tabanlı...

Devamı

Diğer Alanlar