Sürdürülebilirlik

İklim krizinin derinleşmesi ile birlikte  21. yüzyılda hayatın her alanında en kilit kavramlardan birisi haline gelen “sürdürülebilirlik”  kavramının bütüncül bir bakış açısı ile ele alınması gerekiyor.

“Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine zarar vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılabilmemiz” şeklinde basitçe tanımlayabileceğimiz “sürdürülebilirlik” kavramı, bireylerden şirketlere, yerel yönetimlerden ülkelerin genel yönetim politikalarına kadar hayatın her alanına dokunuyor. 

Artan dünya nüfusu ve dijitalleşmeye dayalı küreselleşme, tüketimin boyutunu doğanın üretim kapasitesinin çok üzerine taşıdı. 2022 yılında dünyanın ürettiği kaynakları 28 Haziran (sınır aşım günü)’da tükettik. Fosil yakıtlara dayalı üretim modeli ile artan küresel ısınma, yerkürenin her yanını saran plastikler, sağlımızı tehdit eden hava kirliliği ve ekonominin temelini oluşturan doğal kaynakların tükenmesi insanlığı küresel ölçekte daha sürdürülebilir modellere geçmeye zorluyor. İhtiyaçların yeniden tanımlanacağı, üretim yöntemlerinin gözden geçirileceği ve kullanılan enerji kaynaklarında radikal değişimlerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı Analizleri

ESG

Sektörel Sürdürülebilirlik

Kentsel Sürdürülebilirlik

Dijital Dönüşüm