Dijital Dönüşüm

Sürdürülebilir yeşil büyüme için, elektrik şebekelerinin dijitalleşmesinden atıkların kontrolüne kadar her alanda dijital çözümlere ihtiyaç duyuluyor.  

İkiz dönüşüm (twin transition), yeşil dönüşüm ile dijital dönüşümü birlikte kapsayan bir terim. Dünya nüfusunun giderek arttığı ve küreselleşmenin etkisi ile toplumlar arasındaki etkileşimin oldukça yoğunlaştığı bir dönemde, manuel analizler veya çözümler sürdürülebilir çözümler için yeterli değil. Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçiş, çok büyük bir dijital dönüşümü zorunlu kılıyor. 

 

Yapay Zeka ve ÇSY: Neden ve Nasıl?

İşletmelerin giderek daha önemli hale gelen Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) etkilerini açıklama ve raporlama ihtiyacı yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu amaçla Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB), Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF)...

Devamı

ChatGPT Gezegeni Kurtarabilir mi?

Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) profesörlerinden  James M. Sallee, yapay zekanın insanoğlunun iklim değişikliğiyle başa çıkma çabalarıyla...

Devamı