Dijital Dönüşüm

Sürdürülebilir yeşil büyüme için, elektrik şebekelerinin dijitalleşmesinden atıkların kontrolüne kadar her alanda dijital çözümlere ihtiyaç duyuluyor.  

İkiz dönüşüm (twin transition), yeşil dönüşüm ile dijital dönüşümü birlikte kapsayan bir terim. Dünya nüfusunun giderek arttığı ve küreselleşmenin etkisi ile toplumlar arasındaki etkileşimin oldukça yoğunlaştığı bir dönemde, manuel analizler veya çözümler sürdürülebilir çözümler için yeterli değil. Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçiş, çok büyük bir dijital dönüşümü zorunlu kılıyor. 

 

Döngüsel ekonominin yeni kimlik kartı: Dijital Ürün Pasaportu

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli düzenlemeleri arasında yer alan Sürdürülebilir Ürünler için Ekodizayn Düzenlemesi (Eco-design for Sustainable Product Regulation (ESPR))’nin amacı ürünlerin negatif yaşam döngüsü etkilerini azaltmak ve iç piyasadaki fonksiyonelliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. ESPR...

Devamı