biz kimiz?

Kısaca

Sürdürülebilirlik ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı engin bir deniz ve bu denizde yol alan aktörler tıpkı birer gemi kaptanı gibiler. Yeşil Büyüme, o denizde yol almaya çalışan gemiler için rehber rolünü üstleniyor.

Rüzgarın nereden estiği, hava durumunun gidişatı, daha az zahmetli rotaları nasıl bulabileceğimiz ve ufukta yolumuza çıkacak engelleri veya fırsatları gemi kaptanlarına aktarmak bizim görevimiz.

YEŞİL BÜYÜME'NİN AMAÇLARI

İklim değişikliğinin giderek şiddetlenen etkileri ile mücadele adına Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), son yıllarda ülkemizde oldukça popüler bir konu haline geldi. Tarımdan ticarete, endüstriyel üretimden eğitime kadar hayatın her alanında sistemsel bir dönüşeme yol açacak olan Avrupa Yeşil Mutabakatı, kamu kuruluşları, sanayi odaları, ticaret odaları, akademik kuruluşlar, bankalar ve daha pek çok kuruluş tarafından farklı yönleri ile inceleniyor ve etkileri belirlenmeye çalışılıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, aynı zamanda 2053 yılında net-sıfır hedefine ulaşacağını taahhüt eden Türkiye için bir yol haritası. 

Realist bir yaklaşım ile geliştirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın öncelikli hedeflerinden birisi üretim ve istihdamda başat role sahip olan şirketlerin kurumsal sürdürülebilirliğinin artırılması. İnsanlığın yaşam alanı olan çevreye zarar vererek veya toplumda çeşitli sosyal sorunlara yol açarak kârlarını artırmaya çalışan şirketleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı benzeri yasal düzenlemeler ve değişen tüketici davranışları nedeni ile zor günler bekliyor. ESG prensipleri olarak bilinen çevresel, sosyal ve yönetimsel faktörler açısından yüksek performans gösteren şirketlerin finansal kaynaklara daha rahat erişebilecekleri bir dönem başlıyor. 

Her sektörün ayrı dinamikleri var. Fiziksel olarak üretim yapmayan bankalardan, yoğun kaynak kullanan madencilik sektörüne kadar geniş bir yelpazede şirketler faaliyet gösteriyor. Bu nedenle, dünyada sektörlerin daha sürdürülebilir hale gelmesi için atılan güncel adımların yakından takip edilerek, iyi uygulamaların zaman kaybetmeden ülkemizdeki şirketler tarafından uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’ne göre iklim değişikliği ile mücadelede en ön safta yer alması gereken kent yönetimleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin net-sıfır hedefi doğrultusunda hayatımıza girecek olan yeni düzenlemelerin bir taraftan uygulayıcısı, diğer taraftan ise doğrudan etkilenen aktörü olması bekleniyor. Kitleler ile doğrudan iletişim halinde olan kent yönetimleri ile endüstriler arasında kurulacak nitelikli işbirlikleri kentsel sürdürülebilirliği sağlayacaktır.  

Tüm bu değişim ve dönüşümler ise ancak verimliliği sağlayan ve koordinasyonu artıran dijital dönüşüm ile mümkün. Ekonomilerde çarpan etkisini sağlayan dijital çözümler, aynı zaman uluslararası ticarette ülkelerin daha rekabetçi olmasını sağlıyor. 

Yeşil Büyüme olarak, sürdürülebilirlik konusuna bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılması ve Türkiye’deki tüm paydaşlar arasında ortak bir dilin oluşturularak koordinasyonun artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı bir rehber olarak benimseyerek şirketlerimizin kurumsa sürdürülebilirliğini artırmak ve sektörel sürdürülebilirliğe katkı sunmak istiyoruz. Dijital dönüşümün de desteği ile geliştirilecek çözümler sayesinde kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı ve insanların huzur içinde yaşadığı sürdürülebilir kentlerin inşası için gerekli olan entelektüel birikimi beslemeyi hedefliyoruz. 

ilyas gulenc

İlyas Gülenç

İlyas, uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik alanlarında iki yüksek lisans sahibi ve “21. Yüzyılda Küresel Türk Deniz Gücü” adlı kitabın yazarı.

2017 yılında hukuk ve iş İngilizcesi alanında eğitim danışmanı olarak rotasını değiştirdiği kariyerinde uluslararası finans kuruluşlarına sunulmak üzere iş planları hazırladı.

İklim değişikliğinin insanlık için oluşturduğu tehdidi kavradıktan sonra çalışmalarını sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yoğunlaştırdı ve “Yeşil Büyüme”yi kurdu.

opekoz

Ömer Peköz

Ömer biri University of Southern California’da olmak üzere iki yönetim ve liderlik odaklı yüksek lisansın ardından rotasını Operasyonel Yönetim ve Liderlik alanına çeviriyor.

Halen yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırma misyonu ile sektörün dev şirketlerine hizmet veren bir Software şirketinin global operasyonlarını yönetiyor.

İş Geliştirme ve Operasyonel Liderlik yetenekleriyle Yeşil Büyüme ekibini güçlendiren Ömer’in ekibe katılmasıyla sürdürülebilirliğin 3 silahşoru takımı tamamlamış oluyor.