ESG

Şirketlerin ESG performanslarının finansal kaynaklara erişimde belirleyici olacağı bir döneme giriyoruz.