AB Yeşil Mutabakatı Analizleri

Avrupa Birliği’nin en kapsamlı yasal dönüşümlerinden birisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı, aynı zamanda Türkiye’nin 2053 yılında net-sıfır hedefine ulaşabilmesi için bir yol haritası.

Avrupa Yeşil Mutabakatı henüz tamamlanmış bir süreç değil. Ukrayna Savaşı sonrasında derinleşen enerji krizinin meydana getirdiği kaotik bir ortamda görüşmeleri devam eden düzenlemelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.