Dünya liderleri 2015 yılında, 2030’a kadar üç önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Bu üç önemli görev:

  • Aşırı yoksulluğu sona erdirmek.
  • Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele.
  • İklim değişikliğini düzeltme.

Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 amaç, Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla benimsendi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. Maddesi ise ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek’ olarak belirlendi.

SKA-5’i oluşturan hedefleri sıralayacak olursak;

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

5.2. Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması

5.3. Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadın sünneti gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması

5.4. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi

5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması

5.6. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı, Pekin Eylem Platformu ve bunların gözden geçirme konferansları sonucunda ortaya çıkan konferans çıktılarına uygun olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması

5.a. Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması

5.b. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi

5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

Kadınların iş yaşamında daha aktif ve eşit konumda olduğu bir gelecek, sürdürülebilir bir dünyaya geçiş yapmamızı daha da kolaylaştıracaktır.

Önümüzdeki dönemde uluslararası şirketler, Türkiye’deki ticaretlerinin yoğunluğuna ve şekline, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yapılan çalışmalara göre karar vereceklerini açıklıyorlar. Bu nedenle geç olmadan bütün sanayicilerin yakın gelecek planlarını yaparken bu iki önemli konuyu dikkate almaları gerekmektedir.

Bugün Avrupa’da dahi birçok ülkede yönetim kurulu kadrosunda kadın çalışan sayısının azlığı dikkat çekmekte ve şirketler sürdürülebilirlik raporlamalarında şirket bünyesinde cinsiyet eşitliği için atmaları gereken adımları şeffaf olarak belirtmek zorunda kalmaktadır.

Uluslararası şirketler, üretimde çalışan işçiden üst düzey yönetici kadrosuna kadar her birimde kadın çalışan sayısını arttırmaktadır. Son yıllarda birçok şirket, yönetim ve denetim kurullarında kadınlara daha çok yer vermeye başlamış durumda.

Sürdürülebilirliğin sadece iklim değişikliği ile kısıtlı kalmadığını, aksine sürdürülebilirlik pratiklerinin asıl amacının çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmak olduğunu unutmamak gerekir.

Güçlü sanayimizin kadını, her alanda eşit görerek ilerlediği bir sistem içerisinde daha güzel yarınlara adım atacağımıza inanıyorum.

Etiketler: , , , , Last modified: 8 Mart 2024