Kentsel Sürdürülebilirlik

Üniversitelerin Sürdürülebilirliği: UI GreenMetric ve Türkiye’deki Üniversitelerin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Burcu ZEYBEK                                                       Doç. Dr. İlknur DOĞU ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi            Doğuş...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversiteler ve Paydaş İletişimi

Sürdürülebilirlik ekonomik anlamda doğal kaynakları verimli kullanma, sosyal anlamda eşitlik ilkesini gözetme ve çevresel olarak kaynakları koruma yoluyla toplumların kalkınmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak mevcut kaynakların verimli...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversite Olmak İtibarı Artırır mı?

Dünyanın önde gelen reklam ajanslarından Young & Rubicam, başarılı markaların “marka canlılığı” ve “marka statüsü” olarak iki niteliğe sahip olduğunu öne sürer. Eğer bir marka, hedef kitlesinin ihtiyaçlarına anlamlı bir şekilde yanıt vererek diğer markalardan sıyrılıyorsa, bu markanın dinamik ve...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kampüs Ne Demek?

Sürdürülebilir kampüs ve sürdürülebilir üniversite kavramları; kendi kendine yetebilen, çevresel, sosyal ve sosyo-ekonomik açıdan meydana gelen olumsuzlukları en aza indirmeye çalışan ve toplum için sürdürülebilir yaşam konusunda önderlik eden yükseköğretim kurumlarını ifade eder. Bu kavramları belirtmek için...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Dünyadan Örneklerle Yeşil Üniversite Girişimleri

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 amaç ve 169 hedeften oluşan...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği politikaları ve yasal yükümlülükler

Avrupa Komisyonu 2021 tarihinde, ‘İklime Dayanıklı Bir Avrupa Oluşturmak – İklim Değişikliğine Uyum Üzerine Yeni AB Stratejisi (Communication ‘Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change)’ Tebliği’ni kabul etti. Strateji, AB’nin 2050 yılına kadar...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği, kentler ve yerel iklim eylem planları

İklim krizi, kent yaşamını büyük oranda etkileyen küresel bir olgudur. Artan küresel sıcaklıklar deniz seviyelerinin yükselmesine sebep oluyor, sel, kuraklık ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini artırıyor ve tropik hastalıkların yayılmasına yol açıyor. Tüm bu sorunlar kentlerin...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği ile mücadelede akıllı şehirlerin önemi

Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 10 milyara ulaşacağı ve insanların büyük çoğunluğunun da şehirlerde yaşayacağı dikkate alındığında, etkin dijital çözümlerin de yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılması mümkün hale gelebilir. Son yayımlanan IPCC raporunda da şehir yönetimlerinin iklim...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Yerel yönetimler ve iklim değişikliği ile mücadele: Belfast örneği

Avrupa Birliği’nde nüfusun yaklaşık üçte ikisi şehirlerde yaşarken, Türkiye’de bu oran daha yüksek. 2050 yılına kadar, şehirlerin nüfusunun daha fazla artması bekleniyor. Ulaşım, ısınma, atık yönetimi, endüstriyel tesisler dikkate alındığında kentsel alanlar, karbon emisyonunun en büyük kaynaklarından...

Read More