Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği’nin Batarya Politikası

Bataryalar İçin Sürdürülebilir ve Döngüsel Tedarik Zinciri Beklentisi Artıyor Avrupa Konseyi 10 Temmuz 2023’te bataryalara ilişkin sürdürülebilirlik kurallarını güçlendiren yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Yönetmelik, bataryaların üretim sürecinden yeniden kullanımlarına ve geri dönüşümlerine kadar...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Euro 7 Düzenlemelerinin Otomotiv Sektörüne Etkileri

Binek Araç ve Ağır Vasıta Üreticileri Fren Sistemleri İçin Euro 7 Düzenlemelerine Uygun Ürün Tasarımı Hazırlıklarına Başladı. 2025’te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standartları ile araçların emisyon seviyelerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Euro 7,  egzoz...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Bilim Tabanlı Hedefler İnisiyatifi

Paris İklim Anlaşması ile birlikte pek çok ülkenin net-sıfır hedefine ulaşma konusunda taahhütte bulunması ve dünya genelinde karbon rejimlerinin giderek güçlenmesi, sektörlerin dekarbonizasyon konusunda çabalarını hızlandırdı. Bu konuda kayda değer rehberlik faaliyetlerinde bulunan Bilimsel Tabanlı Hedefler...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

BM Ticaret Kalkınma Konferansı’nın ‘Mavi Mutabakat’ Çağrısı

Dünya okyanus ekonomisi 3-6 trilyon dolar değerinde olup insan faaliyetleri ve küresel krizlerden sürekli olarak etkileniyor. Bu yüzden, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference Trade and Development-UNCTAD)’nın 8 Mayıs’ta yayınladığı “Ticaret ve Çevre İncelemesi” raporunda...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği’nin Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Hedefleri

AB, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifini revize etmeyi amaçlayan yeni bir yönetmelik (indirme linki) üzerinde çalışıyor. Avrupa Parlamentosu’na bağlı Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi tarafından değerlendirilme aşamasında olan düzenleme ile hedeflenenler ise şunlar: Yukarıdaki hedefleri...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın Ticaret Partnerleri Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Avrupa Birliği’ne ihraç edilen demir & çelik, gübre, çimento, alüminyum, elektrik ve hidrojene yönelik karbon ücreti getirecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ana amaçlarından birisi, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)’nde artan karbon ücretleri nedeni ile AB’deki karbon yoğun endüstrilerin...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Yeşil Mutabakatı Yeşil Endüstriyel Planı’nın Olası Etkileri

Dünya genelinde hükümetler, ekolojik bozulmaları azaltmak için yeşil endüstriyel politikalara daha fazla önem vermeye başladı. Ancak, Avrupa Birliği’nin borçlanmaya getirdiği sınırlamalar, üye ülkelerin yeşil kamu altyapısı, endüstriyel yatırımlar, ulaşımda elektrifikasyon, toplu taşıma ve...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Borçelik’in Yayınladığı İlk TCFD Raporu’nun Değerlendirmesi

Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden olan Borçelik, Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) raporunun ilkini yayınladı (indirme linki). Bu yazımızda, Türkiye’de demir-çelik sektöründe TCFD...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Karbon Saydamlık Projesi nedir ve nasıl başvurulur?

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP); yatırımcılar, şehirler, şirketler, devletler ve bölgelerin çevresel etkileri konusundaki performansları ile ilgili bildirimde bulunabilecekleri bir platform sağlayan  ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu yazımızda adım adım CDP’ye başvuru sürecini...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

BM Çevre Programı’nın İklim Riskleri Raporu

Kovid-19 pandemisi sonrasında toparlanmaya çalışan dünya ekonomisi, iklim değişikliğinin meydana getirdiği finansal risklerle karşı karşıya bulunuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) geçtiğimiz günlerde bu riskleri analiz eden bir rapor yayımladı. “Endüstriyel Sektörlerde İklim Riskleri”...

Read More