Analizler

AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)’nde 2022 Trendleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

AB ETS’de yer alan sabit tesislerden kaynaklanan emisyonlar 2005-2021 yılları arasında  %36 oranında azaldı. Tesislerde kullanılan yakıt kaynaklarındaki değişiklikler bu azalmanın başlıca nedeni gibi görünüyor. Endüstriyel üretim süreçlerinde kömür ve linyit yakıtlarının kullanımının azaltılması ve...

Read More

Analizler

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında teklif edilen yasal öneriler

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nın 1.5 derece hedefine ulaşması için 2050 yılına kadar iklim nötr olunması gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, mevcut durumu itibariyle yeni bir büyüme stratejisi ve aynı zamanda bir niyet beyanıdır. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021’de açıklanan...

Read More

Analizler

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilk aşamada neden beş sektörü dahil edildi?

2023’te raporlama döneminin başlaması, 2026’da ise tamamen devreye girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamına ilk aşamada demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik olmak üzere beş sektör dahil edildi. Peki Avrupa Birliği neden SKDM’ye bu beş sektörle başladı? Bu yazı...

Read More

Analizler

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uygulamaya geçtiğinde şirketlerimizi ne bekliyor?

AB ve AB dışı ülkeler arasındaki iklim değişikliği politikalarındaki farklılıklardan kaynaklanan karbon sızıntısının önlenmesi ve AB dışı ülkelerde iklim değişikliği önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla önerilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), yasama sürecinin son aşamasına doğru...

Read More

Analizler

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM)’nın işleyişi ve alınması gereken tedbirler

Türkiye’yi yakından ilgilendiren SKDM ile ilgili yasal sürecin sonuna yaklaşılıyor.  Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Haziran 2022’de SKDM ile ilgili pozisyonlarını netleştirerek Eylül 2022’de üçlü görüşmelere (trialogue) başladı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu benzer bir yaklaşım...

Read More

Analizler

Avrupa Birliği KOBİ’lerini Korumak için Bir Paket Açıkladı

Avrupa Komisyonu 19 Eylül 2022’de, “Ortak Pazarı (Single Market)”, Ukrayna’da yaşanan savaş ile birlikte derinleşen enerji krizine karşı korumak için “Ortak Pazar Acil Enstrumanı (Single Market Emergency Instrument (SMEI))” planını açıkladı. Düzenlemenin amacı, gelecekte yaşanması muhtemel acil durumlara...

Read More