Dijital Dönüşüm, ESG

Yapay Zeka ve ÇSY: Neden ve Nasıl?

İşletmelerin giderek daha önemli hale gelen Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) etkilerini açıklama ve raporlama ihtiyacı yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu amaçla Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB), Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Paydaş...

Read More

Dijital Dönüşüm

İKLİM ADALETİ VE KÜRESEL RİSKLER-1: Dezenformasyon ve Yapay Zeka

“Dezenformasyon, yanıltıcı bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasıdır. Yapay zekâ (YZ), büyük veri setlerinden öğrenerek karmaşık görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerini ifade eder. Dezenformasyonun yapay zeka ile ilişkisi, sahte haberlerin ve manipülatif içeriğin algoritmalar tarafından daha etkili bir...

Read More

Dijital Dönüşüm, ESG

Çevre, Sosyal ve Yönetişimde Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Kalkınma

Yapay zeka, modern toplumun tüm yönlerine nüfuz etmektedir ve yaklaşmakta olan yapay zeka devrimi tartışmasız bir şekilde halihazırda buradadır 1. Hem işletmeler hem de hükümetler, hem proaktif olarak fayda elde etmek için hem de diğerleri bunu yaparken geride kalma korkusuyla artık yapay zeka sistemlerini büyük...

Read More

Dijital Dönüşüm

Döngüsel ekonominin yeni kimlik kartı: Dijital Ürün Pasaportu

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli düzenlemeleri arasında yer alan Sürdürülebilir Ürünler için Ekodizayn Düzenlemesi (Eco-design for Sustainable Product Regulation (ESPR))’nin amacı ürünlerin negatif yaşam döngüsü etkilerini azaltmak ve iç piyasadaki fonksiyonelliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. ESPR...

Read More

Dijital Dönüşüm

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC)’na Dair Merak Edilenler

IREC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası), üretilen veya tüketilen elektrik enerjisinin kaynağının yenilenebilir enerji olduğunu doğrulayan bir standarttır. Temel amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin piyasada takip edilebilir olmasını sağlamaktır. Bu sertifika, elektriği...

Read More

Dijital Dönüşüm

Akıllı Şebekelerde Piyasa Mühendisliği

Bu yazımızda piyasa mühendisliği kavramını tanımlarken, akıllı şebekelerin ve piyasa mühendisliğinin enerji piyasalarını nasıl etkilediğinin, nasıl geliştirebileceğinin ve iyileştirebileceğinin de üzerinde duracağız. Bunu, Alman ikincil yedek piyasasının tasarımını vaka incelemesi olarak ele alarak...

Read More

Dijital Dönüşüm

Akıllı Şebekeler ve Talep Tarafı Yönetimi

Bu çalışmada, talep tepkisi (demand response), talep tarafı yönetimi (demand side management) sistemi ve enerji hizmeti sağlayan şirketler (ESCo) gibi kavramlar açıklanmaya çalışılacak ve talep tarafı yönetimi (TTY) sisteminin oyuncularına yer verilecektir. Ayrıca, akıllı şebekelerin konuya katkısı üzerinde...

Read More

Dijital Dönüşüm

ChatGPT Gezegeni Kurtarabilir mi?

Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) profesörlerinden  James M. Sallee, yapay zekanın insanoğlunun iklim değişikliğiyle başa çıkma çabalarıyla nasıl etkileşime gireceğine dair  bakış açısı sunan bir yazı kaleme aldı. Yazar makalesinde şu soruyu soruyor: Yapay zeka insanlığın emisyonları azaltmasına ve iklim...

Read More