ESG

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi

Yatırımcıların karar alırken şirketlerin sadece finansal performanslarına baktıkları dönemin artık iyice geride kaldığı günümüzde, ESG kriterlerinin notlandırılmasına olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bu ihtiyaçtan hareketle birçok ülkede sürdürülebilirlik endeksleri ortaya çıkmış,...

Read More

ESG

İlk zorunlu kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi: Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren şirketler için (belirli kriterlere sahip üçüncü ülke şirketleri dâhil), kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını 2024 yılından itibaren zorunlu hale getiren “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi” kapsamında kullanılacak olan Avrupa...

Read More

ESG

Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlk Adım: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD), hem kapsadığı şirket sayısı, hem de raporlanacak bilgilerin içeriği açısından oldukça dikkat çekici. CSRD ile gelen raporlama zorunluluğu sadece bu direktife tabi olacak şirketleri değil, aynı zamanda bu şirketlerin...

Read More

ESG

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İle İlgili Güncel Gelişmeler

Karbon yoğun endüstrilerin Avrupa Birliği dışına taşınarak karbon sızıntısına neden olmasının engellenmesi ve Avrupa Birliği’nde Emisyon Ticaret Sistemi’ne tabi sektörlerin rekabet güçlerinin korunması için getirilen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın geçiş dönemi kuralları 1 Ekim 2023-31...

Read More

ESG

Gönüllü Karbon Piyasaları ve Karbon Dengeleme

Gönüllü karbon piyasaları, organizasyonların çeşitli nedenlerle emisyon azaltım yükümlülüklerini yerine getirmek için karbon kredisi satın alabilecekleri piyasalar olarak tanımlanıyor. Net-sıfır ekonomilere geçiş sürecinde şirketlerin emisyon azaltım çabalarına rağmen kalan emisyonlarını gidermeleri için...

Read More

ESG

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standardları Kurulu’nun S1 Standartları Hakkında Genel Değerlendirme

Haziran 2023’te Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board (ISSB)) sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili ilk iki standart setini yayımladı. “IFRS S1-Sürdürülebilirlik ile İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ve “IFRS...

Read More

ESG

AB Taksonomi Tüzüğü‘ne Uyum Sağlamanın Önemi

Avrupa Komisyonu’na göre Taksonomi Tüzüğü (Tüzük) AB sürdürülebilir finans çalışmalarının temel taşını oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir finans çalışmalarının bu denli önem kazanması ise hiç de tesadüf değil. İmkânsız hamster (The impossible hamster and economic growth)...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nin Uygulanmasının Detayları

Şirketler, sahip oldukları finansal ve insan kaynakları vasıtasıyla büyük çevresel etkilere yol açıyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak kabul edilen Avrupa Birliği, kendi şirketlerinin neden olduğu çevre ve insan hakları ihlallerini gönüllülük esasına dayalı uygulamalarla giderilemeyeceğinin farkına...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi Yasalaşıyor

Avrupa Birliği’nde belirli büyüklükteki şirketlere, tedarik zincirlerindeki partnerleri ile birlikte çevre ve insan haklarına yönelik yasal yükümlülükler getiren Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDDD) ile ilgili yasal süreç ağır adımlarla...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritaları ve Çözüm Önerileri

Kurumsal sürdürülebilirlik günümüzde, iş dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Geleneksel medyadan sosyal medyaya, tüm iletişim kanallarında her gün bu konuyla ilgili pek çok paylaşım, haber, yenilik ve düzenlemeyle karşılaşıyoruz. Firmalar ise bu bilgi yoğunluğu içerisinde kendileri için bir yol...

Read More