ESG

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı-5 : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Dünya liderleri 2015 yılında, 2030’a kadar üç önemli işi başarmak için 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Bu üç önemli görev: Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 amaç, Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan...

Read More

Dijital Dönüşüm, ESG

Yapay Zeka ve ÇSY: Neden ve Nasıl?

İşletmelerin giderek daha önemli hale gelen Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) etkilerini açıklama ve raporlama ihtiyacı yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu amaçla Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB), Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Paydaş...

Read More

Analizler, ESG

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Çok sayıda şirketi yakından ilgilendiren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 29 Aralık tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Sürdürülebilirlik raporlamasını kapsam dahilindeki şirketler için zorunlu hale getiren bu uygulama, şirketlerin...

Read More

Dijital Dönüşüm, ESG

Çevre, Sosyal ve Yönetişimde Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Kalkınma

Yapay zeka, modern toplumun tüm yönlerine nüfuz etmektedir ve yaklaşmakta olan yapay zeka devrimi tartışmasız bir şekilde halihazırda buradadır 1. Hem işletmeler hem de hükümetler, hem proaktif olarak fayda elde etmek için hem de diğerleri bunu yaparken geride kalma korkusuyla artık yapay zeka sistemlerini büyük...

Read More

ESG

Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilirlik

Şirketlerin tedarik zincirlerinden kaynaklanan emisyonlar, kendi operasyonlarından kaynaklanan emisyonların yaklaşık 11 katıdır. Bu nedenle, tedarik zincirlerinden kaynaklı emisyonların dizginlenmesi, küresel ısınma ile mücadele açısından da oldukça önemli bir yer tutuyor. Özellikle çok uluslu şirketlerin tedarik...

Read More

ESG

Güncel Gelişmeler Işığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD)

Avrupa Birliği ortak yasa yapıcıları, 14 Aralık itibariyle, aralarındaki üçlü görüşmeleri neticelendirdi ve CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi)’nin içeriği ve kapsamı hakkında, teknik detaylar ve metnin tamamlanması...

Read More

ESG

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi

Yatırımcıların karar alırken şirketlerin sadece finansal performanslarına baktıkları dönemin artık iyice geride kaldığı günümüzde, ESG kriterlerinin notlandırılmasına olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bu ihtiyaçtan hareketle birçok ülkede sürdürülebilirlik endeksleri ortaya çıkmış,...

Read More

ESG

İlk zorunlu kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi: Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren şirketler için (belirli kriterlere sahip üçüncü ülke şirketleri dâhil), kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını 2024 yılından itibaren zorunlu hale getiren “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi” kapsamında kullanılacak olan Avrupa...

Read More

ESG

Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlk Adım: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD), hem kapsadığı şirket sayısı, hem de raporlanacak bilgilerin içeriği açısından oldukça dikkat çekici. CSRD ile gelen raporlama zorunluluğu sadece bu direktife tabi olacak şirketleri değil, aynı zamanda bu şirketlerin...

Read More

ESG

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İle İlgili Güncel Gelişmeler

Karbon yoğun endüstrilerin Avrupa Birliği dışına taşınarak karbon sızıntısına neden olmasının engellenmesi ve Avrupa Birliği’nde Emisyon Ticaret Sistemi’ne tabi sektörlerin rekabet güçlerinin korunması için getirilen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın geçiş dönemi kuralları 1 Ekim 2023-31...

Read More