Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversiteler ve Paydaş İletişimi

Sürdürülebilirlik ekonomik anlamda doğal kaynakları verimli kullanma, sosyal anlamda eşitlik ilkesini gözetme ve çevresel olarak kaynakları koruma yoluyla toplumların kalkınmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak mevcut kaynakların verimli...

Read More

ESG

Üniversitelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik

Doğada bulunan kaynaklara yönelik talep her geçen gün artıyor ve söz konusu kaynaklar oldukça sınırlı. Bu durum, kaynakların ekonomi, toplum ve çevre göz önünde bulundurularak kullanılmasını ve kalıcılığını sağlayacak bir yönetimi zorunlu kılıyor. Üniversiteler de bulundukları kentlerde çevreye yük olacak...

Read More