ESG

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi

Yatırımcıların karar alırken şirketlerin sadece finansal performanslarına baktıkları dönemin artık iyice geride kaldığı günümüzde, ESG kriterlerinin notlandırılmasına olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bu ihtiyaçtan hareketle birçok ülkede sürdürülebilirlik endeksleri ortaya çıkmış,...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

BM Ticaret Kalkınma Konferansı’nın ‘Mavi Mutabakat’ Çağrısı

Dünya okyanus ekonomisi 3-6 trilyon dolar değerinde olup insan faaliyetleri ve küresel krizlerden sürekli olarak etkileniyor. Bu yüzden, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference Trade and Development-UNCTAD)’nın 8 Mayıs’ta yayınladığı “Ticaret ve Çevre İncelemesi” raporunda...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği’nin Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Hedefleri

AB, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifini revize etmeyi amaçlayan yeni bir yönetmelik (indirme linki) üzerinde çalışıyor. Avrupa Parlamentosu’na bağlı Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi tarafından değerlendirilme aşamasında olan düzenleme ile hedeflenenler ise şunlar: Yukarıdaki hedefleri...

Read More

ESG

Alman Tedarik Zinciri Yasası Türk Şirketleri İçin Ne Anlama Geliyor?

“Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (LkSG)” (indirme linki) ya da yaygın adıyla Alman Tedarik Zinciri Yasası, 01 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. Yasa halihazırda, 3.000’den fazla çalışanı olan yaklaşık 1000 Alman firmasını sektör ayrımı olmaksızın kapsamı...

Read More