Analizler, ESG

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Çok sayıda şirketi yakından ilgilendiren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 29 Aralık tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Sürdürülebilirlik raporlamasını kapsam dahilindeki şirketler için zorunlu hale getiren bu uygulama, şirketlerin...

Read More

ESG

Güncel Gelişmeler Işığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD)

Avrupa Birliği ortak yasa yapıcıları, 14 Aralık itibariyle, aralarındaki üçlü görüşmeleri neticelendirdi ve CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi)’nin içeriği ve kapsamı hakkında, teknik detaylar ve metnin tamamlanması...

Read More

ESG

AB Taksonomi Tüzüğü‘ne Uyum Sağlamanın Önemi

Avrupa Komisyonu’na göre Taksonomi Tüzüğü (Tüzük) AB sürdürülebilir finans çalışmalarının temel taşını oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir finans çalışmalarının bu denli önem kazanması ise hiç de tesadüf değil. İmkânsız hamster (The impossible hamster and economic growth)...

Read More

ESG

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasında Önemlilik Değerlendirilmesinin Yeri ve Dikkat Edilmesi Gereken Pratik Hususlar

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasında AB’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifleri (CSDDD) ile birlikte çok daha kapsayıcı yeni bir döneme giriliyor. Yeni dönemde hem AB içinde ve hem AB dışında  çok sayıda şirket kapsama...

Read More

ESG

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi Türkiye’deki Şirketler İçin Ne Anlama Geliyor?

AB Komisyonu Türkiye’den AB’ye ihracat yapan sayısız işletmeyi de yakından ilgilendiren Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)) taslağını onayladı ve AB Konseyi de taslak hakkında görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan görüşlere göre...

Read More

ESG

Kurumsal sürdürübilirlik veya ESG şirketler için lüks mü yoksa ihtiyaç mı?

Günümüz toplumunda şirketlere duyulan güvenin giderek azalması birçok diğer etmenin yanında aynı zamanda yalnızca hissedar odaklı şirket politikalarının da kaçınılmaz bir sonucu. Yıllar boyunca her sektörde karlılık birincil hedefken çevreye verilen zarar, insan hakları ihlalleri ve diğer sosyal zararlar göz...

Read More