ESG

Kurumsal yönetim ve yönetim sistemlerinde sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği Komisyonu, kurumsal sürdürülebilirliği düzenleyen Direktif önerisini (Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence) 2022 tarihinde kabul etmişti. Taslak halindeki bu Direktif, sürdürülebilir ve sorumlu kurumsal davranışları teşvik etmeyi ve şirketlerin operasyonlarında ve kurumsal...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat’la uyumlu Yeni Sanayi Stratejisi

Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB için yeni büyüme stratejisi olarak kabul ediliyor. AB bu mutabakatla kendisini, 2050’ye kadar net sera gazı emisyonu olmayan, modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, daha adil ve daha müreffeh bir topluma dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu nedenle AB, sanayi stratejisinin temellerini,...

Read More

Analizler

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında teklif edilen yasal öneriler

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nın 1.5 derece hedefine ulaşması için 2050 yılına kadar iklim nötr olunması gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, mevcut durumu itibariyle yeni bir büyüme stratejisi ve aynı zamanda bir niyet beyanıdır. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021’de açıklanan...

Read More

ESG

Şirketler için sürdürülebilirliğin giderek artan önemi

Sürdürülebilirlik hem devletler hem de şirketler için önemli bir terim haline gelmekte. Peki sürdürülebilirlik nedir?  Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu (1987) sürdürülebilirliği “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği politikaları ve yasal yükümlülükler

Avrupa Komisyonu 2021 tarihinde, ‘İklime Dayanıklı Bir Avrupa Oluşturmak – İklim Değişikliğine Uyum Üzerine Yeni AB Stratejisi (Communication ‘Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change)’ Tebliği’ni kabul etti. Strateji, AB’nin 2050 yılına kadar...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği ile mücadelede akıllı şehirlerin önemi

Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 10 milyara ulaşacağı ve insanların büyük çoğunluğunun da şehirlerde yaşayacağı dikkate alındığında, etkin dijital çözümlerin de yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılması mümkün hale gelebilir. Son yayımlanan IPCC raporunda da şehir yönetimlerinin iklim...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Yerel yönetimler ve iklim değişikliği ile mücadele: Belfast örneği

Avrupa Birliği’nde nüfusun yaklaşık üçte ikisi şehirlerde yaşarken, Türkiye’de bu oran daha yüksek. 2050 yılına kadar, şehirlerin nüfusunun daha fazla artması bekleniyor. Ulaşım, ısınma, atık yönetimi, endüstriyel tesisler dikkate alındığında kentsel alanlar, karbon emisyonunun en büyük kaynaklarından...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Komisyonu, araç emisyonları için Euro 7 standartlarını önerdi

AB  Komisyonu 10 Kasım 2022 tarihinde, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sıfır kirlilik hedefini karşılamak, AB’de satılan yeni motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak, araçları tüketiciler için uygun fiyatlı tutmak ve Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak amacıyla, Euro 7 standartları Taslak...

Read More