AB  Komisyonu 10 Kasım 2022 tarihinde, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sıfır kirlilik hedefini karşılamak, AB’de satılan yeni motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak, araçları tüketiciler için uygun fiyatlı tutmak ve Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak amacıyla, Euro 7 standartları Taslak önerisini sundu.

Euro 7 standartları ne anlama geliyor?

Karayolu taşımacılığı, şehirlerdeki en büyük hava kirliliği kaynağı olduğundan, yeni Euro 7 standartları, daha temiz araçlara yönelmeyi ve dolayısıyla hava kalitesini arttırarak insanların sağlığını ve çevreyi korumayı amaçlıyor. Bu standartlarla, şehirlerdeki durumu daha iyi yansıtan gerçek sürüş koşullarında otomobillerin, kamyonetlerin, kamyonların ve otobüslerin çok daha temiz olmasını sağlamayı hedefleniyor. Teklif, egzoz borularının yanı sıra fren ve lastiklerden kaynaklanan emisyonları da ele alıyor. Ayrıca, Komisyon  tarafından 26 Ekim 2022’de önerilen daha katı hava kalitesi standartlarına ulaşılmasına da katkıda bulunmayı amaçlanıyor.

Teklif, otomobiller ve minibüsler (Euro 6) ve kamyonlar ve otobüsler (Euro VI) için daha önce ayrı olan emisyon kurallarının yerini alacak ve bunları basitleştirecek. Euro 7 standartları, otomobiller, kamyonetler, otobüsler ve kamyonlar dahil olmak üzere tüm motorlu taşıtlar için tek bir kurallar dizisi altında emisyon sınırları getirecek. Yeni kuralların, araçların kullandığı yakıt ve teknolojiden bağımsız olup benzinli, elektrikli veya alternatif yakıtlar kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın aynı sınırlar içinde uygulanması planlanıyor.

Euro 7 standartlarına dayanacak yeni hükümler nelerdir?

  • Tüm yeni araçlardan kaynaklanan hava kirleticilerinin emisyonları daha iyi kontrol edilecek: Yol emisyon testlerinin kapsadığı sürüş koşulları yelpazesi genişletilerek 45°C’ye kadar sıcaklıklar veya günlük işe gidip gelmelere özgü kısa yolculuklar da dahil edildiğinden, araçların Avrupa genelinde yaşayabileceği koşullar daha iyi yansıtılacak.
  • Kirletici emisyonlar için sınırlar güncellenecek ve sıkılaştırılacak: Kamyonlar ve otobüsler için sınırlar daha sıkı hale getirilirken, otomobiller ve kamyonetler için mevcut en düşük sınırlar artık araç tarafından kullanılan yakıttan bağımsız olarak geçerli olacak. Yeni kurallar ayrıca, ağır hizmet araçlarından kaynaklanan azot oksit emisyonları gibi daha önce düzenlenmemiş kirleticiler için emisyon sınırları belirlenecek.
  • Fren ve lastiklerden kaynaklanan emisyonlar düzenlenecek: Euro 7 standartları, egzoz borusu emisyonlarını düzenlemenin ötesine geçen ve frenlerden kaynaklanan partikül emisyonları için ek sınırlar ve lastiklerden kaynaklanan mikroplastik emisyonlarla ilgili kurallar belirleyen dünya çapındaki ilk emisyon standartları olacaktır. Bu kurallar, elektrikli olanlar da dahil olmak üzere tüm araçlar için geçerli olacaktır.
  • Yeni araçların daha uzun süre temiz kalması sağlanacak: Tüm araçların kurallara şimdiye kadar olduğundan daha uzun bir süre uyması gerekecektir. Otomobiller ve kamyonetler için uygunluk, bu araçlar 200.000 kilometreye ve 10 yaşına gelene kadar kontrol edilecektir. Bu da, Euro 6/VI kuralları (100.000 kilometre ve 5 yaş) kapsamında mevcut dayanıklılık gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Benzer artışlar otobüs ve kamyonlar için de yaşanacaktır.
  • Elektrikli araçların konuşlandırılmasını destekleyecek: Yeni kurallar, elektrikli araçlara tüketici güvenini artırmak için otomobillere ve kamyonetlere takılan pillerin dayanıklılığını düzenleyecek, bu da araç akülerinin değiştirilmesi ihtiyacını azaltacağından, hem tüketicilerin güveni artacak hem de batarya üretmek için gereken yeni kritik hammaddelere olan ihtiyacı azalacaktır.
  • Dijital olanaklardan tam olarak yararlanılacak: Euro 7 kuralları, araç içindeki sensörlerin araçların ömrü  boyunca yetkililer tarafından kolay bir şekilde kontrol edilebilmesini ve emisyonların ölçülmesini sağlayacaktır.

Euro 7 standartları Türkiye için ne ifade ediyor?

Bu önerinin, politika yapıcılar/kanun belirleyiciler tarafından kabul edilmesi halinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ne sunulması beklenmektedir. Standartların yürürlüğe girmesi halinde, Türkiye’nin AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, Türkiye  pazarına araç (otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs) sürenlerin de, belirlenecek bir geçiş dönemi sonrası, bu yeni standartlardan etkilenmesi ve standartlara uyumlu olmalarının beklenmesi kaçınılmazdır. 

Etiketler: Last modified: 13 Mayıs 2023