Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği, kentler ve yerel iklim eylem planları

İklim krizi, kent yaşamını büyük oranda etkileyen küresel bir olgudur. Artan küresel sıcaklıklar deniz seviyelerinin yükselmesine sebep oluyor, sel, kuraklık ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve şiddetini artırıyor ve tropik hastalıkların yayılmasına yol açıyor. Tüm bu sorunlar kentlerin...

Read More

ESG

Kurumsal sürdürübilirlik veya ESG şirketler için lüks mü yoksa ihtiyaç mı?

Günümüz toplumunda şirketlere duyulan güvenin giderek azalması birçok diğer etmenin yanında aynı zamanda yalnızca hissedar odaklı şirket politikalarının da kaçınılmaz bir sonucu. Yıllar boyunca her sektörde karlılık birincil hedefken çevreye verilen zarar, insan hakları ihlalleri ve diğer sosyal zararlar göz...

Read More

Analizler

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilk aşamada neden beş sektörü dahil edildi?

2023’te raporlama döneminin başlaması, 2026’da ise tamamen devreye girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamına ilk aşamada demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik olmak üzere beş sektör dahil edildi. Peki Avrupa Birliği neden SKDM’ye bu beş sektörle başladı? Bu yazı...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

İklim değişikliği ile mücadelede akıllı şehirlerin önemi

Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 10 milyara ulaşacağı ve insanların büyük çoğunluğunun da şehirlerde yaşayacağı dikkate alındığında, etkin dijital çözümlerin de yardımıyla kaynakların daha verimli kullanılması mümkün hale gelebilir. Son yayımlanan IPCC raporunda da şehir yönetimlerinin iklim...

Read More

Analizler

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uygulamaya geçtiğinde şirketlerimizi ne bekliyor?

AB ve AB dışı ülkeler arasındaki iklim değişikliği politikalarındaki farklılıklardan kaynaklanan karbon sızıntısının önlenmesi ve AB dışı ülkelerde iklim değişikliği önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla önerilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), yasama sürecinin son aşamasına doğru...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Yerel yönetimler ve iklim değişikliği ile mücadele: Belfast örneği

Avrupa Birliği’nde nüfusun yaklaşık üçte ikisi şehirlerde yaşarken, Türkiye’de bu oran daha yüksek. 2050 yılına kadar, şehirlerin nüfusunun daha fazla artması bekleniyor. Ulaşım, ısınma, atık yönetimi, endüstriyel tesisler dikkate alındığında kentsel alanlar, karbon emisyonunun en büyük kaynaklarından...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Komisyonu, araç emisyonları için Euro 7 standartlarını önerdi

AB  Komisyonu 10 Kasım 2022 tarihinde, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sıfır kirlilik hedefini karşılamak, AB’de satılan yeni motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak, araçları tüketiciler için uygun fiyatlı tutmak ve Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak amacıyla, Euro 7 standartları Taslak...

Read More

Analizler

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM)’nın işleyişi ve alınması gereken tedbirler

Türkiye’yi yakından ilgilendiren SKDM ile ilgili yasal sürecin sonuna yaklaşılıyor.  Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Haziran 2022’de SKDM ile ilgili pozisyonlarını netleştirerek Eylül 2022’de üçlü görüşmelere (trialogue) başladı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu benzer bir yaklaşım...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Yeşil Mutabakatı Araçlar için Emisyon Standartları

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2030 yılı için belirlenen %55 hedefine ulaşabilmek için ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonların da düşürülmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi arasında 27 Ekim 2022’de uzlaşmaya varılan “Yeni Binek Otomobiller ve Yeni Ticari Araçlar için Emisyon CO2 Emisyon...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Tekstil Stratejisi

Tekstil sektörü, herkesin günlük hayatına dokunuyor. Kıyafetler, mobilyalar, koruyucu ekipmanlar, medikal giysiler gibi oldukça geniş bir yelpazede tekstil ürünleri ile karşılaşıyoruz. Tekstil ürünlerine yönelik artan su ve enerji ihtiyacı, çevre üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. 2000 ile 2015 yılları arasında...

Read More