Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden olan Borçelik, Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) raporunun ilkini yayınladı (indirme linki). Bu yazımızda, Türkiye’de demir-çelik sektöründe TCFD standartlarına göre yayınlanan ilk rapor olması sebebiyle önem arz eden raporu inceledik.

Raporun Bölümleri

Toplam 96 sayfadan oluşan rapor; Giriş, Yönetim, Strateji, Risk Yönetimi ve Hedefler ve Ölçümler bölümlerinden oluşuyor.

Yönetim

Yönetim kurulunca sürdürülebilirlik konuları ile görevlendirilen üye aynı zamanda çelik sektörünün dekarbonizasyonu ile ilgili çalışmalar yürüten ve Borçelik’in ortağı olan Hint çelik devi ArcelorMittal’in de temsilcisi. Borçelik bünyesinde oluşturulan sürdürülebilirlik komitesi, farklı departmanlardan gelen sürdürülebilirlik ile ilgili konuları stratejik seviyede ele alıyor. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanarak sürdürülebilirlik ile ilgili hususları karara bağlıyor. Sürdürülebilirlik ile ilgili en üst seviyede alınması gereken yatırım kararlarını yıllık periyotlarla almak da da Yönetim Kurulu’nun görevleri arasında.

Borçelik Sürdürülebilirlik Organizasyonu

Sürdürülebilirlik komitesi ise çevre, enerji, cinsiyet, eşitlik, eğitim gibi kurumsal sürdürülebilirlik ile ilgili konuları görüşmekle görevli. 

Strateji

Önümüzdeki dönemde kurulacak olan Milli Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKMD) kapsamında tabi olunacak karbon ücretleri politik seviyede dikkate alınması gereken iki faktör olarak ele alınıyor. Borçelik’e göre Türkiye’de kurulması planlanan milli ETS sisteminde uygulanacak olan karbon ücretlerinin AB ETS ile uyumlu olması, SKDM kapsamında uygulanacak karbon ücretlerinden sakınmak için oldukça önemli. Bu sayede, ödenecek olan karbon ücretlerinin Türkiye’de endüstriyel yeşil dönüşümün teşvik edilmesi için kullanılması mümkün olabilecek. 

Her ne kadar “Yeşil Çelik” ile ilgili terminoloji konusunda genel bir mutabakat sağlanamasa da, son yıllarda bu yönde müşterilerden gelen taleplerde önemli ölçüde artış yaşanmaktadır. Borçelik tarafından üretilen ürünlerin yaklaşık %30’u doğrudan ihraç ediliyor. Yurtiçinde üretilerek ihraç edilen diğer çelik ürünleri de dikkate alındığında ihraç edilen ürün miktarı %75 seviyelerine ulaşıyor. Bu nedenle Borçelik, sürdürülebilir çelik üretimine ağırlık vermeyi planlıyor.  

Yakın gelecekte su stresinin yaşanması beklenen ülkemizde, üretilen çelikte ton başına yaklaşık 28 metreküp olarak gerçekleşen su tüketiminin etkilerinin azaltılabilmesi için geri dönüştürülmüş ve yağmur sularının kullanılmasına ağırlık verilmesi planlanıyor. 

Borçelik’in fiziksel risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi 

Borçelik tarafından yapılan risk değerlendirmesinde SKDM’ye bağlı hususlar ilk sıralarda yer alıyor. Diğer önemli bir risk ise müşterilerin artan bir şekilde daha düşük emisyonlu çelik mamullere yönelik talepte bulunması. Türkiye düşük emisyonlu çelik üretiminde kullanılan çelik hurda ürünlerin ithalatında dünyada ön sıralarda yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa Birliği’nde atıkların ihracına yönelik yapılan düzenlemeler ve hurda çelik ithalatında yaşanabilecek kesintiler Borçelik’in dikkate alması gereken riskler arasında yer alıyor.

Hedefler

Borçelik dekarbonizasyon hedefi olarak,  Kapsam-1 ve Kapsam-2 mutlak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2021 yılı oranlarının %47’si oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar tüm kapsamlarda net sıfıra ulaşmayı hedefliyor.

Şirket net-sıfır yol haritasını çizerken emisyon azaltma girişimleri kapsamında stratejisini şu hamlelerle yürürlüğe sokmayı planlıyor:

  • Elektrik ve enerji tüketiminin azaltılması
  • Doğal gaz tüketi̇mi̇
  • LED aydınlatma dönüşümü
  • Daha verimli motor teknolojilerine dönüşüm
  • Satın almada düşük karbonlu ekipman ve malların tercih edilmesi
  • Hat verimliliğini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi
  • Süreçler boyunca kayıp ve kaçakların önlenmesi
  • İçten yanmalı motorlu araçların elektrikli alternatiflerle değiştirilmesi
  • Üretim hatlarının modernizasyonu (yenileme)
  • Isı geri kazanımı

Şirket ayrıca, bu gelişmeleri hayata geçirmek ve dekarbonizasyon hedefinin önemli bir bileşeni olan elektrikli ark ocağı kullanım oranını artırmak için teknik engelleri kaldırmaya yönelik Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarını sürdürdüğünü beyan etmiş. Bu geliştirmelerden biri olarak da elektrikli ark ocağı kullanımındaki bakır sorununa yönelik geliştirdiği Borçelik patentli elektroliz hattını göstermiş.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , Last modified: 12 Mayıs 2023