Kentsel Sürdürülebilirlik

Üniversitelerin Sürdürülebilirliği: UI GreenMetric ve Türkiye’deki Üniversitelerin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Burcu ZEYBEK                                                       Doç. Dr. İlknur DOĞU ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi            Doğuş Üniversitesi Öğretim...

Read More

ESG

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi

Yatırımcıların karar alırken şirketlerin sadece finansal performanslarına baktıkları dönemin artık iyice geride kaldığı günümüzde, ESG kriterlerinin notlandırılmasına olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bu ihtiyaçtan hareketle birçok ülkede sürdürülebilirlik endeksleri ortaya çıkmış,...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversiteler ve Paydaş İletişimi

Sürdürülebilirlik ekonomik anlamda doğal kaynakları verimli kullanma, sosyal anlamda eşitlik ilkesini gözetme ve çevresel olarak kaynakları koruma yoluyla toplumların kalkınmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak mevcut kaynakların verimli...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversite Olmak İtibarı Artırır mı?

Dünyanın önde gelen reklam ajanslarından Young & Rubicam, başarılı markaların “marka canlılığı” ve “marka statüsü” olarak iki niteliğe sahip olduğunu öne sürer. Eğer bir marka, hedef kitlesinin ihtiyaçlarına anlamlı bir şekilde yanıt vererek diğer markalardan sıyrılıyorsa, bu markanın dinamik ve...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Bilim Tabanlı Hedefler İnisiyatifi

Paris İklim Anlaşması ile birlikte pek çok ülkenin net-sıfır hedefine ulaşma konusunda taahhütte bulunması ve dünya genelinde karbon rejimlerinin giderek güçlenmesi, sektörlerin dekarbonizasyon konusunda çabalarını hızlandırdı. Bu konuda kayda değer rehberlik faaliyetlerinde bulunan Bilimsel Tabanlı Hedefler...

Read More

ESG

İlk zorunlu kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi: Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren şirketler için (belirli kriterlere sahip üçüncü ülke şirketleri dâhil), kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını 2024 yılından itibaren zorunlu hale getiren “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi” kapsamında kullanılacak olan Avrupa...

Read More

ESG

Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlk Adım: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD), hem kapsadığı şirket sayısı, hem de raporlanacak bilgilerin içeriği açısından oldukça dikkat çekici. CSRD ile gelen raporlama zorunluluğu sadece bu direktife tabi olacak şirketleri değil, aynı zamanda bu şirketlerin...

Read More

Dijital Dönüşüm

Döngüsel ekonominin yeni kimlik kartı: Dijital Ürün Pasaportu

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli düzenlemeleri arasında yer alan Sürdürülebilir Ürünler için Ekodizayn Düzenlemesi (Eco-design for Sustainable Product Regulation (ESPR))’nin amacı ürünlerin negatif yaşam döngüsü etkilerini azaltmak ve iç piyasadaki fonksiyonelliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. ESPR...

Read More

ESG

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İle İlgili Güncel Gelişmeler

Karbon yoğun endüstrilerin Avrupa Birliği dışına taşınarak karbon sızıntısına neden olmasının engellenmesi ve Avrupa Birliği’nde Emisyon Ticaret Sistemi’ne tabi sektörlerin rekabet güçlerinin korunması için getirilen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın geçiş dönemi kuralları 1 Ekim 2023-31...

Read More

ESG

Gönüllü Karbon Piyasaları ve Karbon Dengeleme

Gönüllü karbon piyasaları, organizasyonların çeşitli nedenlerle emisyon azaltım yükümlülüklerini yerine getirmek için karbon kredisi satın alabilecekleri piyasalar olarak tanımlanıyor. Net-sıfır ekonomilere geçiş sürecinde şirketlerin emisyon azaltım çabalarına rağmen kalan emisyonlarını gidermeleri için...

Read More