Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP); yatırımcılar, şehirler, şirketler, devletler ve bölgelerin çevresel etkileri konusundaki performansları ile ilgili bildirimde bulunabilecekleri bir platform sağlayan  ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu yazımızda adım adım CDP’ye başvuru sürecini ele alacağız. 

1. CDP hesabı oluşturun (yeni kullanıcılar için)

İlk önce CDP’nin üyelik hesabına giderek kurumsal e-posta adresiniz ile hesap açmalısınız. Üyelik hesabına erişmek için TIKLAYINIZ. 

2. Hesabınıza erişin

E-posta hesabınıza gelen talimatları takip ederek üyelik işlemlerini tamamlayın ve CDP’nin internet sitesinde sizin için oluşturulan panele erişin. 

3. Online Yanıt Sistemi (Online Response System-ORS)’ye erişin

CDP’nin internet sitesinden kendi hesap bilgileriniz ile giriş yaptığınızda CDP kapsamında bildirimde bulunabileceğiniz ORS sistemine erişeceksiniz. ORS’ye eriştiğinizde şu başlıklarla karşılaşacaksınız:

 1. Cevaplayacağınız anket soruları
 2. Cevaplarınızı talep eden organizasyonlar
 3. Organizasyonunuzdaki diğer kullanıcılar
 4. ORS’ye erişim linki
 5. Yardım ve iletişim için link

CDP kapsamında organizasyonların cevaplandırdığı sorular, özellikle yatırımcıların ve daha geniş toplum kesimlerinin bu organizasyonların sürdürülebilirlik performanslarını daha iyi anlamalarını ve diğer organizasyonların performansları ile karşılaştırma yapabilmelerini sağlıyor. 

CDP iklim anketinde şu kategoriler altında sorulara yer veriliyor:

 1. Giriş
 2. Yönetim
 3. Riskler ve fırsatlar
 4. Hedefler ve performanslar
 5. Emisyon metodolojileri
 6. Emisyon verileri
 7. Emisyonların dağılımı
 8. Enerji
 9. İlave metrikler
 10. Doğrulama
 11. Karbon ücretlendirmesi
 12. Etkileşim
 13. Biyoçeşitlilik

CDP iklim raporlamasında 2022 yılının en yüksek puanını alan Beiersdorf AG şirketinin bildiriminde yer alan bazı hususlar şu şekilde;

 1. 2017 yılında Kapsam-1 ve Kapsam-2 emisyonlarının 2025 yılına kadar %70 oranında azaltılması hedefi benimsendi. 2020 yılında ise Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 emisyonlarını 2025 yılına kadar mutlak olarak %30 oranında azaltılması hedefi kabul edildi. Bilimsel Tabanlı Hedefler İnisiyatifi (SBTi) tarafından Beiersdorf AG’nin hedefi onaylandı. Beiesdorf’un 2025 yılı hedefine ulaşabilmesi için yıllık olarak emisyonlarını %12 seviyesinde azaltması gerekiyor.  
 2. Kapsam-3 emisyonlarını azaltmaya büyük önem veren şirket, 2018 yılında kaynak yönlü ve aşağı yönlü emisyonlarını tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte koordineli olarak azaltmak için Ernst&Young firması ile kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 
 3. Yönetim Kurulu’nda sürdürülebilirlik konularını İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yönetiyor. Tüm yönetim kurulu üyeleri sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerin belirlenmesi sürecinde aktif rol üsleniyor. 
 4. 2019 yılında yönetim kurulu üyelerinden oluşan “Sürdürülebilirlik Konseyi” oluşturuldu. Bu konsey, tedarik zinciri, araştırma geliştirme, satın alma, pazarlama, bağlı şirketler ve kurumsal sürdürülebilirlik alanlarında iklim hedeflerine ulaşılması yönünde kritik faaliyetleri yürütüyor. 
 5. Sürdürülebilirlikten sorumlu yönetim kurulu üyesi emisyon kapsamları, şirketin iklim hedefleri (paketleme ve hammadde ) vb. konularda gerekli eğitimleri almıştır. 
 6. İklimle ilgili hedeflere ulaşılması halinde yönetim kurulu üyelerine çeşitli teşvik ve primler veriliyor. 
 7. Dünya genelinde 160’ın üzerinde bağlısı olan şirket, mevcut yasal düzenlemeler içerisinde Emisyon Ticaret Sistemi, diğer ülkelerde uygulanan karbon vergileri ve AB Taksonomisi’ni faaliyetleri açısından risk olarak görüyor. Örneğin Almanya’nın AB ETS haricindeki bazı ürünlere karbon vergisi getireceğini duyurması Beiersdorf tarafından risk olarak algılanıyor. 
 8. Gelişim aşamasında olan ve kimya sektörünün dekarbonizasyon açısından gelecek vaat eden karbon yakalama ve depolama sistemleri tedarikçileri ile görüşmeler devam ediyor.

Soruları cevaplayın

CDP başvurusu sürecinde önemli bir adım, tüm anket sorularını eksiksiz ve doğru bir şekilde yanıtlamaktır. Soruları yanıtlarken, şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerine, emisyon azaltma stratejilerine ve iklimle ilgili risklere dikkatlice değerlendirmelisiniz. Beiersdorf AG örneğinde olduğu gibi, yatırımcıların ve paydaşların güvenini kazanmak için şeffaf, gerçekçi ve bilimsel temellere dayalı hedefler belirlemek önemlidir.

Anketi tamamlayın

Anketi tamamladıktan sonra, şirketinizin CDP puanı, cevaplarınızın ve performansınızın değerlendirmesine dayalı olarak belirlenecektir. Bu puanlama, şirketlerin karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilirlik konularındaki performansını ölçmeye yardımcı olur ve yatırımcılar ile paydaşlar için değerli bir bilgi kaynağıdır. Yüksek puanlar elde etmek, şirketinizin sürdürülebilirlik alanında lider konumda olduğunu ve iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk üstlendiğini gösterir.

Sonuç

CDP’ye başvurarak, şirketler çevresel performanslarını iyileştirme ve sürdürülebilirlik konularında taahhütlerini gösterme fırsatı bulurlar. Bu süreçte, Beiersdorf AG gibi başarılı örneklerden ilham alarak, şirketinizin karbon emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilir hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , Last modified: 12 Mayıs 2023