Dijital Dönüşüm

İKLİM ADALETİ VE KÜRESEL RİSKLER-1: Dezenformasyon ve Yapay Zeka

“Dezenformasyon, yanıltıcı bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasıdır. Yapay zekâ (YZ), büyük veri setlerinden öğrenerek karmaşık görevleri gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerini ifade eder. Dezenformasyonun yapay zeka ile ilişkisi, sahte haberlerin ve manipülatif içeriğin algoritmalar tarafından daha etkili bir...

Read More

Analizler, ESG

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları

Çok sayıda şirketi yakından ilgilendiren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 29 Aralık tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Sürdürülebilirlik raporlamasını kapsam dahilindeki şirketler için zorunlu hale getiren bu uygulama, şirketlerin...

Read More

Dijital Dönüşüm, ESG

Çevre, Sosyal ve Yönetişimde Yapay Zeka ve Sürdürülebilir Kalkınma

Yapay zeka, modern toplumun tüm yönlerine nüfuz etmektedir ve yaklaşmakta olan yapay zeka devrimi tartışmasız bir şekilde halihazırda buradadır 1. Hem işletmeler hem de hükümetler, hem proaktif olarak fayda elde etmek için hem de diğerleri bunu yaparken geride kalma korkusuyla artık yapay zeka sistemlerini büyük...

Read More

ESG

Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilirlik

Şirketlerin tedarik zincirlerinden kaynaklanan emisyonlar, kendi operasyonlarından kaynaklanan emisyonların yaklaşık 11 katıdır. Bu nedenle, tedarik zincirlerinden kaynaklı emisyonların dizginlenmesi, küresel ısınma ile mücadele açısından da oldukça önemli bir yer tutuyor. Özellikle çok uluslu şirketlerin tedarik...

Read More

ESG

Güncel Gelişmeler Işığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD)

Avrupa Birliği ortak yasa yapıcıları, 14 Aralık itibariyle, aralarındaki üçlü görüşmeleri neticelendirdi ve CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi)’nin içeriği ve kapsamı hakkında, teknik detaylar ve metnin tamamlanması...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Üniversitelerin Sürdürülebilirliği: UI GreenMetric ve Türkiye’deki Üniversitelerin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Burcu ZEYBEK                                                       Doç. Dr. İlknur DOĞU ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi            Doğuş...

Read More

ESG

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi

Yatırımcıların karar alırken şirketlerin sadece finansal performanslarına baktıkları dönemin artık iyice geride kaldığı günümüzde, ESG kriterlerinin notlandırılmasına olan ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bu ihtiyaçtan hareketle birçok ülkede sürdürülebilirlik endeksleri ortaya çıkmış,...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversiteler ve Paydaş İletişimi

Sürdürülebilirlik ekonomik anlamda doğal kaynakları verimli kullanma, sosyal anlamda eşitlik ilkesini gözetme ve çevresel olarak kaynakları koruma yoluyla toplumların kalkınmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak mevcut kaynakların verimli...

Read More

Kentsel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Üniversite Olmak İtibarı Artırır mı?

Dünyanın önde gelen reklam ajanslarından Young & Rubicam, başarılı markaların “marka canlılığı” ve “marka statüsü” olarak iki niteliğe sahip olduğunu öne sürer. Eğer bir marka, hedef kitlesinin ihtiyaçlarına anlamlı bir şekilde yanıt vererek diğer markalardan sıyrılıyorsa, bu markanın dinamik ve...

Read More

Sektörel Sürdürülebilirlik

Bilim Tabanlı Hedefler İnisiyatifi

Paris İklim Anlaşması ile birlikte pek çok ülkenin net-sıfır hedefine ulaşma konusunda taahhütte bulunması ve dünya genelinde karbon rejimlerinin giderek güçlenmesi, sektörlerin dekarbonizasyon konusunda çabalarını hızlandırdı. Bu konuda kayda değer rehberlik faaliyetlerinde bulunan Bilimsel Tabanlı Hedefler...

Read More